Konfidentsiaalsuspoliitika SIA "Ozzo International" Konfidentsiaalsuspoliitika Jõustumiskuupäev: Jaanuar 01, 2020 Antud Konfidentsiaalsuspoliitikas (edaspidi "Poliitika"), kirjeldatud kuidas SIA "Ozzo International"t. (“Ozzo CBD”) kogub, kasutab ja säilitab informatsiooni kasutajatest, kes külastavad portaali www.ozzocbd.eu (edaspidi “Portaal”) ja teenustest, mis kättesaadavad meie portaalis (ühiselt "Teenused"). Külastades portaali või kasutades meie teenuseid, te nõustute käesolevas poliitikas esitatud tingimustega ja annate nõusoleku oma andmete töötlemisele sel viisil, nagu on osutatud käesoleva poliitika tingimustes. Meie portaali või teenuste kasutamine, k.a. vaidlused privaatsuse osas, reguleeritakse käesoleva poliitika ja meie kasutustingimustega, sealhulgas kahju suhtes kohaldatavate piirangutega ja vaidluste lahendamisega. Ozzo CBD teenusetingimused on inkorporeeritud käesolevasse poliitikasse.

Isikuandmed, mida me kogume

Me kogume andmeid otse teilt, kolmandatelt osapooltelt ja ka automaatselt kuni kasutate meie portaali või teenuseid.

Andmed, mis saame otse teilt

Andmed, mis kogume otse teilt, sõltuvad sellest, kuidas te meie teenuseid kasutate. Konto loomiseks, peate te esitama meile oma meiliaadressi ja määrata parooli. Teil on ka võimalus esitada oma nime ja perekonnanime, arveldusaadressi, ja kohaletoimetamise aadressi. Kui teostate makse, saame me teie tellimuste ajalugu, maksekaardi andmeid (k.a. maksekaardinumber, aegumiskuupäev ja CVV), samas ka teie makse- ja kohaletoimetamisaadress.

Andmed, mis kogume automaatselt

Me automaatselt kogume andmeid teiepoolsest portaali kasutamisest küpsiste, veebimajakate ja muude tehnoloogiate abil. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ühendame neid andmeid muude teie kohta kogutud andmetega, sealhulgas teie isiklikuandmetega. Täpsema informatsiooni saamiseks lugege lugege "Küpsised ja muud jälgimisvahendid" Portaal:

 • teie operatsioonisüsteem;
 • veebileheküljed, mida olete portaalis vaadanud; lingid, mida olete portaalis avanud,

Kuidas me teie andmeid kasutame Kasutame teie andmeid, sealhulgas ka isiklikud andmed, järgmisteks otstarbeteks:

 • Teenuste osutamiseks ja tellimuste täitmiseks.
 • Suhtlemiseks kliendiga meie teenustest, vastamiseks päringutele ja teiste klienditeeninduslikude protsesside jaoks.
 • Sisu ja andmete kohandamiseks, mida võime saata või kuvada, asukoha kohandamiseks, personaliseeritud abi ja juhiste pakkumiseks ning teenuste kasutamisel saavat kogemuse isiklikustamist.
 • Meie toodete ja teenuste kohta turunduslike e-mailide saatmine.
 • Uudiskirjade ja uudiste saatmiseks
 • Meie koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta turunduslike e-mailide saatmine.
 • Aitamaks meid reklaamida kolmandate osapoolte veebisaitidel, mobiilirakendustes ja muudel veebiteenustel ning hinnata meie reklaamikampaaniate edukust kolmandate osapoolte kanalite kaudu (sealhulgas meie sihitud reklaamid ja offline-reklaamikampaaniad)
 • Et paremini mõista, kuidas kasutajad pääsevad meie teenustele ligi ja milline on nende teenuste kasutuskogemus, nii kokkuvõtvalt kui ka individuaalselt. Näiteks mõõdame milliseid funktsioone on meie portaalis kasutatud kõige rohkem (või kõige vähem) ja kasutame seda infot.
 • Viia läbi outreach- ja turundustegevuse siseanalüüs, nii turu-uuringute, kui ka klientide rahulolu jaoks.
 • Järgida juriidilisi kohustusi meie üldise äritegevuse osana ja muudel ärijuhtimise eesmärkidel.
 • Vajaduseks uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega, pettusekahtlusega, olukordadega, mis hõlmavad potentsiaalset ohtu mõne inimese turvalisusele meie kasutustingimuste või käesoleva privaatsuspoliitika rikkumistega.

Kuidas me jagame teie andmeid Võime teie andmeid, sealhulgas isiklikke andmeid, jagada järgmiselt:

 • Mõne saidi kaudu pakutavate teenuste toetamiseks või osutamiseks võime tugineda teenusepakkujatele. Mõne saidi kaudu pakutavate teenuste toetamiseks või osutamiseks võime tugineda teenusepakkujatele. Samuti võime tugineda teenusepakkujatele, kes osutavad meie saidi ja teenuste kasutamisega meie jaoks teatud teenuseid, näiteks side- ja hostimisteenused, võrguturve, tehniline ja klienditugi, jälgimis- ja aruandlusfunktsioonid, kvaliteedi tagamise testimine, maksete töötlemine, meie enda teenuse turundamine ja muud funktsioonid. Need kolmandate osapoolte pakkujad võivad meiega jagada teavet, mida nad saavad teilt või teie kohta seoses nende teenuste osutamise või teie päringute täitmisega. Kolmandad osapooled võivad seda teavet jagada ka oma filiaalide, ühisettevõtete või muude ühise kontrolli all olevate ettevõtetega. Mõnel meie veebilehel kasutatakse raamimismeetodeid, et pakkuda teile meie kolmandate osapoolte sisu, sälitades samal ajal Teenuste ilme ja ja tunde. Sellise juhtude puhul pidage meeles, et teie edastatud teave saab olla edastatud kolmandale osapoolele.

Sidusettevõtted. Avaldame teie poolt kogutud teabe meie sidus- või tütarettevõtetele.

 • Facebook Kasutajad. Teie kasutajanimi ja profiilipilt on kõikidele teistele Ozzo CBD kasutajatele nähtavad, sõltumata sellest, kas nad on teie Facebook sõbrad või mitte. Lisaks, kui liitudes Ozzo CBD-ga annate meile loa teie seinale postitamiseks, kuvatakse teie Facebook lehel teade, mis informeerib teie sõpru, et olete hakanud kasutama Ozzo CBD-d. Ka Ozzo CBD rakendus võib olla nähtav teie Facebook lehel jaotises "Rakendused"
 • Ozzo CBD veebilehe kasutajad. Teie kasutajanimi ja kogu info, mille postite meie veebilehele, kaasa arvatud ja ilma piiranguteta ülevaated, kommentaarid ja tekstid on nähtavad ja otsitavad kõigile meie saidi kasutajatele.

Samuti avalikustame teabe järgmistel juhtudel/asjaoludel:

 • Äri üleandmine. Kui (i) meie või meie tütarettevõteid omandab või võidakse omandada teise ettevõtte poolt, ühendada või neisse investeerida, või (ii) kui mõni meie vara on või võib olla üle antud teisele ettevõttele, kas pankroti või maksejõuetusmenetluses või muul viisil, võime teie poolt kogutud teabe edastada teisele ettevõttele. Ettevõtte üleandmise protsessi käigus võime jagada teie isikuandmeid laenuandjate, audiitorite ja kolmandate osapoolte nõustajatega, sealhulgas ka advokaatide ja konsultantidega.
 • Vastusena juriidilisele protsessile. Avaldame teie teabe seaduste, kohtumenetluse, kohtumääruse või muu kohtumenetluse, näiteks vastusena kohtuotsusele või kohtukutse täitmiseks.
 • Meie ja Teiste Kaitsmiseks. Avaldame teie andmeid, kui usume, et see on asjakohane ebaseadusliku tegevuse, pettuskahtluse, mis tahes isiku turvalisust ähvardava olukorra, meie teenustingimuste või selle poliitika rikkumise uurimiseks, ärahoidmiseks või meetmete võtmiseks, või nagu tõendit kohtuprotsessides, milles oleme osalenud.
 • Agregeeritud ja anonümiseeritud teave. Jagame kasutajate kohta agregeeritud, anonüümset or anonümiseeritud teavet kolmandate osapooltega turunduse, reklaami, teadusuuringute või muudel sarnastel eesmärkidel.

Meie küpsiste ja muude jälgimismehhanismide kasutamine

Meie ja meie teenusepakkujad kasutame küpsiseid ja muid jälgimismehhanisme, et jälgida teavet meie veebisaidi või teenuste kasutamise kohta. Võime seda teavet kombineerida muu teie poolt kogutud isikliku teabega (ja meie teenusepakkujad võivad seda teha ka meie nimel). Küpsised. Küpsised on tähtnumbrilised identifikaatorid, mille kanname teie seadme kõvakettale teie veebibrauseri kaudu andmete säilitamiseks. Mõned küpsised võimaldavad meil meie Veebisaidil ja Teenustes liikumist lihtsamaks muuta, samas kui teisi kasutatakse kiirema sisselogimisprotsessi võimaldamiseks või selleks, et saaksime jälgida teie tegevusi meie Saidil ja Teenuses. Küpsiseid on kahte tüüpi: sessioon- ja püsiküpsised.

 • Seansiküpsised. Seansiküpsised eksisteerivad ainult veebiseansi ajal. Need kaovad teie seadmest, kui brauseri sulgete või seadme välja lülitate. Kasutame seansiküpsiseid, et võimaldada meie süsteemidel teid seansi ajal või Saidile ja Teenustele sisse logides tuvastada. See võimaldab meil pärast sisselogimist meie Saidi ja Teenuste liikumisel töödelda teie veebitehinguid ja -taotlusi ning tuvastada teie isikut.
 • Püsiküpsised. Püsiküpsised jäävad teie seadmetesse ka peale brauseri sulgemist või seadme väljalülitamist. Kasutame püsiküpsiseid, et jälgida agregeeritud ja statistilist teavet kasutajate tegevuste kohta.

Küpsiste keelamine. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid kui te soovite, saate oma brauseri seadistusi tulevikus nende blokeerimiseks redigeerida. Enamiku brauserite tööriistariba spikriosas öeldakse teile, kuidas keelata teie arvutil uute küpsiste vastuvõtmist, kuidas lasta brauseril teid teavitada, kui saate uue küpsise, või kuidas küpsised täielikult keelata. Meie Saidi ja Teenuste külastajad, kes keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, saavad sirvida saidi teatud alasid, kuid mõned funktsioonid ei pruugi töötada täies mahus.

Kolmandate poolte analüüs

Meie Saidi kasutamise hindamiseks kasutame automatiseeritud seadmeid ja rakendusi, näiteks Facebook või Google Analytics. Samuti võime oma Saidi hindamiseks kasutada muid analüütilisi vahendeid. Kasutame neid tööriistu oma Saidi toimivuse ja kasutajakogemuste parendamiseks. Need üksused võivad oma teenuste osutamiseks kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, näiteks veebimajakaid või kohalikke salvestusobjekte (LSO-sid). Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks lugege läbi Google'i Privaatsuspoliitikat aadressil https://www.google.com/policies/privacy/. Võite ka alla laadida Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmooduli, et vältida nende andmete kasutamist Google Analyticsis aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Seadmete ristkasutus Meie ja meie teenusepakkujad, k.a. Google, võivad teie kohta kogutud teavet (kas otse meie Saidilt, teie seadme(te) kaudu või kolmandalt poolelt) aidata meil ja meie teenusepakkujatel tuvastada muud seadmed, mis on teie kasutuses (nt mobiiltelefon, tahvelarvuti, muu arvuti jne). Samuti võime meie ja meie teenusepakkujad kasutada seadmete ristkasutust ja muud teavet, mida me teie kohta õpime, et teie seadmetes sihitud reklaame esitada ja teile e-kirju saata. Seadmeülese reklaamimise loobumiseks võite järgida juhiseid, mis on esitatud allpool jaotises Kolmanda osapoole reklaamivõrgud. Pange tähele: kui loobute neist sihitud reklaamiküpsistest, siis kaob see konkreetselt veebibrauserist, rakendusest või seadmest, kust te loobumisvõimalusest pääsesite. Kui kasutate mitut seadet või veebibrauserit, peate keeldumisprotseduuri läbi tegema igas kasutatavas brauseris või seadmes. Ära-jälgi. Praegu ei tunne meie süsteemid brauseri "ära-jälgi" taotlusi ära. Võite siiski teatud jälgimise keelata, nagu selles jaotises käsitletakse (nt küpsiste keelamise teel); võite ka loobuda sihitud reklaamidest, järgides juhiseid jaotises Kolmandate osapoolte reklaamivõrgud.

Kolmandate Osapoolte Reklaamivõrgud

Meie saidil ja kolmandate osapoolte veebisaitidel või muudes meediumides (nt suhtlusvõrkude platvormidel) reklaamide esitamiseks kasutame kolmandad osapooli, näiteks võrgureklaame. See võimaldab meil ja kolmandatel osapooltel sihtida teile toodete ja teenuste reklaame, mis võivad teile huvi pakkuda. Kolmandate osapoolte reklaamivõrgu pakkujad, reklaamijad, sponsorid ja / või liikluse mõõtmise teenused võivad oma reklaamide efektiivsuse mõõtmiseks ja teile reklaamisisu isikupärastamiseks kasutada küpsiseid, JavaScripti, veebimajakaid (sealhulgas selgeid GIF-e), Flash LSO-sid ja muid jälgimistehnoloogiaid. Neid kolmandate osapoolte küpsiseid ja muid tehnoloogiaid reguleerib iga kolmandate osapoolte eraldi privaatsuspoliitika, mitte meie oma. Võime neile kolmandatest isikutest reklaamijatele anda teie kohta teavet, sealhulgas isiklikku teavet.

Kasutajate loodud sisu

Kutsume teid postitama meie Saidile teie loodud sisu, sealhulgas oma kommentaare ja muud teavet, mida soovite meie Saidil jagada. Kui postitate sisu meie Saidile, on kogu teie postitatud teave saadaval kõigile meie Saidi külastajatele. Kui postitate meie Saidile oma sisu, võib teie postitus muutuda avalikuks ja Ozzo CBD ei saa takistada sellise teabe kasutamist viisil, mis võib rikkuda käesolevat Poliitikat, seadusi või teie isiklikku privaatsust.

Kolmandate osapoolte lingid

Meie Sait ja Teenused võivad sisaldada linke, mis vivad kolmandate osapoolte veebisaitidele. Mis tahes juurdepääsu sellistele lingitud veebisaitidele ja nende kasutamist ei reguleeri käesolev Poliitika, vaid seda reguleerivad nende kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitika. Me ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide teabepraktika eest.

Minu isikliku teabe turvalisus

Oleme rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta kogutud teavet kadumise, väärkasutamise ja loata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Pange tähele, et vaatamata meie parimatele pingutustele ükski andmeturbemeetme ei garanteeri turvalisust. Peaksite ette võtma vajalike samme,et kaitsta end paroolile, telefonile ja arvutile loata juurdepääsu eest, muu hulgas logides välja pärast ühiskasutatava arvuti kasutamist, valides turvalist parooli, mida keegi teine ​​ei tea ega oska hõlpsasti ära arvata, ning hoides sisselogimist ja parooli privaatseteks. Me ei vastuta kaotatud, varastatud või rikutud paroolide ega volitamata paroolitegevuse kaudu teie kontoga seotud tegevuste eest.

Ligipääs mu isiklikule teabele

Sisestatud isiklikku teavet saate muuta, logides sisse oma kontole ja värskendades oma profiili. Pange tähele, et teie värskendatud, muudetud või kustutatud teabe koopiad võivad teatud aja jooksul jääda nähtavaks Saidi vahemällu salvestatud ja arhiveeritud lehtedel.

Milliseid valikuid on mul oma isikiliku teabe kasutamisel?

Meil on õigus saata teile perioodilisi reklaammeile. Reklaammeilidest saate loobuda järgides igas meilis sisalduva loobumisjuhist. Pange tähele, et loobumispäringu töötlemine võib võtta kuni 10 tööpäeva. Kui loobute reklaammeilide saamisest, võime ikkagi saata teile e-kirju teie konto või teenuste kohta, mida olete meilt saanud või taotlenud.

Alla 13-aastased lapsed

Meie teenused pole mõeldud alla 13-aastastele lastele. Kui avastame, et alla 13-aastane laps on meile andnud isiklikke andmeid, kustutame selle teabe oma süsteemidest. Võtke meiega ühendust Kui teil on küsimusi meie teenuste privaatsuse kohta või soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust: Aadress: Ozzo CBD, Adress: Riga, Cesu iela 31, Lv-1012  Email: order@ozzocbd.eu

Selle Poliitika muudatused See Privaatsuspoliitika kehtib alates ülaltoodud Jõustumiskuupäevast. Võime seda Poliitikat aeg-ajalt muuta, seetõttu soovitame seda perioodiliselt üle kontrollida. Kõik selle Poliitika muudatused postitame meie Saidile ja Rakendusele. Kui teeme selles Poliitikas muudatusi, mis mõjutavad oluliselt meie tavasid seoses teie varem kogutud isikuandmetega, püüame teile sellest ette teatada, tuues muudatuste infot meie Saidi esilehele  või võime teiega ühendust võtta ka e-posti teel. Kui teil on küsimusi meie privaatsustavade kohta või soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust aadressil [order@ozzocbd.eu]. Seda Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 01. jaanuaril 2020.