NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šį tinklalapį valdo SIA "Ozzo International". („Ozzo CBD“). Tinklalapyje naudojami terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ nurodo į „Ozzo CBD“. „Ozzo CBD“ pateikia šį tinklalapį, įskaitant visą informaciją, įrankius ir prieinamas paslaugas, jums, vartotojams, su sąlyga kad jūs sutinkate su visomis vartojimo sąlygomis, taisyklėmis ir politika, kuri nurodyta čia. Lankydamiesi mūsų tinklalapyje ir/arba įsigydami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslaugomis“ ir sutinkate prisiimti atsakomybę pagal šias sąlygas ir taisykles („Naudojimo sąlygas“; „Sąlygas“), įskaitant papildomas taisykles ir sąlygas bei politiką, kuri minima čia ir/arba prieinama paspaudus aktyviąją nuorodą. Šios Naudojimo sąlygos taikomos visiems tinklalapio vartotojams, įskaitant, tačiau neapsiribojant vartotojais, kurie yra naršytojai, prekybininkai, klientai, pardavėjai ir/arba tūrinio kūrėjai. Prašome įdėmiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas prieš užeinant ar naudojantis mūsų tinklalapiu. Užeinant ar naudojantis bet kuria mūsų tinklalapio dalimi, jūs sutinkate priimti Naudojimo sąlygas. Jeigu nesutinkate su visomis sąlygomis ir taisyklėmis, nurodytomis šioje sutartyje, jūs negalite užeiti ir naudotis tinklalapiu ar bet kokiomis paslaugomis. Jeigu šios Naudojimo sąlygos yra pateikiamos kaip pasiūlymas, sutikimas apribojamas tik šioms Naudojimo sąlygomis. Bet kokios naujos funkcijos ar įrankiai, pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taps Naudojimo sąlygų dalimi. Jūs galite peržiūrėti naujausią Naudojimo sąlygų versiją šiame puslapyje. Mes pasiliekame teise atnaujinti, redaguoti ar keisti bet kurią šių Naudojimo sąlygų dalį be išankstinio įspėjimo ir/ar tinklalapio pakeitimų. Reguliarus šio puslapio tikrinimas siekiant sužinoti apie atnaujinimus yra jūsų atsakomybė. Tolimesnės tinklalapio naudojimas po pakeitimų įsigaliojimo yra priimamas kaip jūsų sutikimas su minėtais pakeitimais. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR ĮSITIKINTI, KAD SUPRANTATE SKYRIŲ „ARBITRACIJA IR KOLEKTYVINIŲ VEIKSMŲ ATSISAKYMAS“, KURI NURODYTA 19-OJE ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ SEKCIJOJE, KADANGI JI BUS REIKALINGA SPRENDŽIANT GINČUS SU MUMIS INDIVIDUALIA TVARKA, PER GALUTINĘ IR SUSAISTANČIĄ ARBITRACIJĄ. UŽEIDAMI AR NAUDODAMIESI MŪSŲ TINKLALAPIU, JŪS PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE, SUPRANTATE IR APGALVOJOTE PASEKMES, KURIOS GALI KILTI IŠ ŽEMIAU NURODYTOS 19 SEKCIJOS APIE ARBITRACIJĄ IR KOLEKTYVINIŲ VEIKSMŲ ATSISAKYMO. Mūsų parduotuvė yra laikoma „Shopify Inc“ talpykloje. Jie suteikia mums e-komercijos platformą, kuri leidžia jums parduoti produktus ir paslaugas.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

SEKCIJA 1 – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Sutikdami su šiomis Naudojimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate pilnametis (pagal jūsų gyvenamosios vietos įstatymus), arba kad esate pilnametis (pagal jūsų gyvenamosios vietos įstatymus) ir suteikėte mums teisę leisti jūsų globotiniams nepilnamečiams naudotis mūsų tinklalapiu. Jūs negalite naudoti mūsų produktų bet kokiems nelegaliems ar neleistiniems veiksmam, taip pat naudodamiesi Paslaugomis negalite pažeisti jokių įstatymų jūsų jurisdikcijoje (įskaitant, bet neapsiribojant, autorinių teisių įstatymu). Jūs privalote neperduoti jokių kenksmingo pobūdžio programų, virusų ar kito neigiamai veikiančio kodo. Bet kurios Sąlygos pažeidimas ar nesilaikymas nedelsiant nutrauks jūsų prieigą ir naudojimąsi mūsų Paslaugomis.

SEKCIJA 2 – BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę uždrausit paslaugos teikimą bet kam, dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo metu. Jūs suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kreditinės kortelės informaciją) gali būti perduodamas nešifruotas ir įtraukti (a) perdavimą per įvairius tinklus; ir (b) pokyčius, skirtus prisitaikymui ir adaptacijai prie įvairių prisijungimui naudojamų tinklų ar įrenginių techniniams reikalavimams. Kreditinių kortelių duomenys visada šifruojami vykstant perdavimui tinkluose. Jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar išnaudoti bet kurią Paslaugos dalį, taip pat nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie Paslaugos, ar bet kokio kontakto tinklalapyje, kuriame teikiama Paslauga, be aiškaus rašytinio sutikimo. Šioje sutartyje įtrauktos antraštės naudojamos tik patogumui ir neriboja bei neturi jokios kitos įtakos šioms Sąlygoms.

SEKCIJA 3 –INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR PATEIKIMAS LAIKU

Mes negarantuojame šiame tinklalapyje pateikiamos informacijos tikslumo, pilnumo ar aktualumo. Tinklalapyje pateikiama medžiaga yra tik bendro pobūdžio ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimą, prieš tai nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, pilnesniais ir aktualesniais informacijos šaltiniais. Bet koks rėmimasis šiame tinklalapyje pateikta informacija atliekamas jūsų pačiu rizika. Tinklalapyje gali būti pateikta tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtina yra aktuali ir pateikiama tik bendram suvokimui. Mes pasiliekame teisę keisti tinklalapio turinį bet kuriuo metu, tačiau neprisiimame pareigos atnaujinti tinklalapyje pateiktos informacijos. Jūs sutinkate, kad tinklalapio pokyčių stebėjimas yra jūsų atsakomybė.

SEKCIJA 4 – PASLAUGOS IR KAINŲ KEITIMAS

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti Paslaugos teikimą (ar bet kurią jos dalį, ar turinį) be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo metu. Mes neliksime atsakingi jums ar bet kokioms trečiosioms šalims dėl pakeitimų, kainų kitimo, Paslaugos pristabdymo ar nutraukimo.

SEKCIJA 5 – PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu, per mūsų tinklalapį. Šie produktai ar paslaugos taip pat gali būti riboto kiekio, ir gali būti grąžinami ar keičiami tik laikantis mūsų Grąžinimo politikos. Mes įdėjome visas pastangas, kad mūsų parduotuvėje pateikiamų produktų spalvos ir atvaizdai būtų kuo tikslesni. Mes negalime garantuoji, kad jūsų kompiuterio monitorius visas spalvas atvaizduos tiksliai. Mes pasiliekame teisę riboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teisę mes galime pasinaudoti priklausomai nuo atvejo. Mes taip pat pasiliekame teisę riboti bet kokio produkto ar siūlomos paslaugos kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainynas gali būti bet kuriuo metu keičiami be išankstinio perspėjimo, mūsų nutarimu. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti norimo produkto tiekimą. Bet koks produkto ar paslaugos pasiūlymas šiame tinklalapyje laikomas anuliuotu ten, kur tai draudžiama. Mes negarantuojame, kad bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, įsigytos ar perimtos jumis, kokybės atitiks jūsų lūkesčius, ar kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

SEKCIJA 6 – MOKĖJIMO IR PASKYROS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atšaukti bet kokį jūsų pateiktą užsakymą. Mes galime, savo nuožiūra, apriboti ar atšaukti vieno asmens, namų valdos ar užsakymo metu įsigyta prekių kiekį. Šie apribojimai gali įtraukti užsakymus, pateiktus iš vienos vartotojo paskyros, tos pačios kreditinės kortelės ir/arba užsakymus, kurie naudoja vienodą mokėjimo ir/ar pristatymo adresą. Tuo atveju, jeigu mes atliekami užsakymo pakeitimus ar atšaukimą, mes galime pabandyti su jumis susisiekti el. paštu ir/arba mokėjimo adresu/telefono numeriu, kuris buvo nurodytas užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę riboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuožiūra, atrodo pateikti platintojų, perpardavinėtojų ar pan. Jūs sutinkate pateikti aktualią, pilną ir tikslią įsigijimo ir paskyros informaciją visiems užsakymams, atliekamiems mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate kuo greičiau atnaujinti jūsų paskyros ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelės numerį bei galiojimo datą, kad mes galėtume užbaigti jūsų transakciją ir susisiekti su jumis, kai to reikės. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų Grąžinimų politiką.

SEKCIJA 7 – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nestebime ir niekaip nevaldome. Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes suteikiame tokius įrankius „tokiais, kokie jie yra“ ir „kokie jie prieinami“, be jokių garantijų, reprezentacijos ar sąlygų ir be jokio skatinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės atsirandančios dėl ar susijusios su jūsų pasirinkimu naudoti trečiųjų šalių įrankius. Bet koks pasirenkamųjų įrankių naudojimas mūsų tinklalapyje atliekamas jūsų pačiu rizika ir nuožiūra, todėl jūs turėtumėte užtikrinti, kad esate susipažinę ir sutinkate su įrankių tiekimo sąlygomis, kurias sudaro atsakingos trečiosios šalys. Ateityje mes taip pat galime siūlyti naujas paslaugas ir/arba funkcijas mūsų tinklalapyje (įskaitant naujų įrankių ir resursų išleidimą). Tokios naujos funkcijos ir/arba paslaugos taip pat yra apimamos šiomis Naudojimo sąlygomis.

SEKCIJA 8 – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, prieinamos mūsų Paslaugoje, gali turėti trečiųjų šalių medžiagų. Trečiųjų šalių nuorodos šiame tinklalapyje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių tinklalapius, kurie nėra su mumis susiję. Mes nesame atsakingi už tokio turinio ar jo tikslumo peržiūrą ir įvertinimą, ir mes negarantuojame, kad jūs neperimsite jokios atsakomybės iš trečiųjų šalių medžiagos ar tinklalapių, ar bet kokios kitos medžiagos, produktų ar trečiųjų šalių paslaugų. Mes nesame atsakingi už bet kokią žalą pažeidimus, susijusius su prekių, paslaugų, resursų, turinio įsigijimu ar naudojimu, taip pat už bet kokias transakcijas, atliktas esant sąsajoms su trečiųjų šalių tinklalapiais. Prašome nuodugniai peržiūrėti trečiųjų šalių politiką ir įsitikinti, kad ją suprantate, prieš pradedant bet kokias transakcijas. Skundai, užklausos, susirūpinimo laiškai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turi būti nukreipiami trečiosioms šalims.

SEKCIJA 9 – VARTOTOJŲ KOMENTARAI, ATGALINIS RYŠYS IR KITOS UŽKLAUSOS

Jeigu, mūsų prašymo, jūs siunčiate tam tikras užklausas (pvz., dalyvavimui konkurse) arba be prašymo siunčiate mums kūrybines idėjas, pasiūlymus, patarimus, planus ar kitą medžiagą, internetu, el. paštu, įprastu paštu ar kitaip (bendrai vadinama „komentarais“), jūs sutinkate, kad mes galime, bet kuriuo metu ir be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitam naudoti bet kurioje medijoje, bet kuriuos jūsų atsiųstus komentarus. Mes neturime ir neturėsime pareigos (a) išsaugoti komentarų konfidencialumą; (b) mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus; ar (c) atsakyti į bet kokius komentarus. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis bet kokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorines, prekės ženklo, privatumo, asmeninės raiškos ar kitos nuosavybės teisės. Jūs taip pat sutinkate, kad komentaruose nebus šmeižiančios, neteisėtos, žeidžiančios ar nepadorios medžiagos, taip pat nebus jokių kompiuterinių virusų ar kitų kenksmingų programų, kurios galėtų paveikti Paslaugos ar susijusių tinklalapių veikimą. Jūs negalite naudoti suklastoto el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu arba kitaip apgaudinėti mus ar trečiasis šalis apie bet kokių komentarų kilmę. Tik jūs esate atsakingi už bet kokius jūsų pateikiamus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių komentarų, kuriuos publikuojate jūs ar bet kokia trečioji šalis.

SEKCIJA 10 – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninių duomenų pateikimas parduotuvėje yra valdomas pagal mūsų Privatumo politiką. Prašome peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

SEKCIJA 11 – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų tinklalapyje arba Paslaugoje gali būti informacija, kurioje yra rašybos klaidų, netikslumų ar informacijos praleidimų, kuri gali būti susijusi su produktų aprašymais, kainynu, akcijomis, pasiūlymais, produkto siuntimo išlaidomis, pristatymo terminais ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar informacijos praleidimus, taip pat pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jeigu Paslaugos ar susijusio tinklalapio informacija yra netiksli. Tai gali būti atlikti bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo (taip pat ir po užsakymo pateikimo). Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar tikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kuriame susijusiame tinklalapyje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, kainų informacija, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas. Paslaugoje ar susijusiuose tinklalapiuose nebus pateikiama tiksli atnaujinimo ar pakeitimo data, kuri nurodytų, kad visa informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

SEKCIJA 12 – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų apribojimų, nurodytų šiuose Naudojimo sąlygose, jums taip pat draudžiama naudoti tinklalapį ar jo turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems veiksmams; (b) kitų skatinimui atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) siekiant pažeisti tarptautinius, federalinius, vietinius ar valstybės įstatymus, taisykles, reglamentus ar kitus reikalavimus; (d) siekiant pažeisti mūsų arba kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teises; (e) siekiant priekabiauti, užgauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, apkalbinėti, menkinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, kilmės ar neįgalumo; (f) pateikti neteisingą ar klaidingą informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokį kitą kenksmingą kodą, kuris gali būti panaudotas norint paveikti Paslaugos ar susijusių tinklalapių funkcionalumą ar veiklą, kitus tinklalapius ar interneto erdvę; (h) rinkti ar stebėti kitų asmeninę informaciją; (i) publikuoti šlamštą, bandyti išgauti informaciją apgavyste arba atlikti kitus neteisėtus veiksmus internete; (j) bet kokiems nešvankiems ar nemoraliems tikslams; arba (k) kištis ar bandyti apeiti Paslaugos ar susijusių tinklalapių, kitų tinklalapių ar interneto apsaugos priemones. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų teisę naudotis Paslauga ar bet kokiu susijusiu tinklalapiu, jeigu pažeisite bent vieną iš pateiktų draudimų.

SEKCIJA 13 – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

MES NEGARANTUOJAME, NETVIRTINAME IR NEUŽTIKRINAME, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS BUS BE TRIKČIŲ, SAVALAIKIS, SAUGUS AR BE KLAIDŲ. MES NEGARANTUOJAME, KAD REZULTATAI, KURIE GALI BŪTI GAUTI NAUDOJANTIS PASLAUGA, BUS TIKSLUS AR PATIKIMI. JŪS SUTINKATE, KAD MES KARTAIS GALIME PAŠALINTI PASLAUGĄ NENUMATYTAM LAIKUI ARBA ATŠAUKTI PASLAUGĄ BET KURIUO METU, BE IŠANKSTINIO PERSPĖJIMO. JŪS AIŠKIAI SUTINKATE, KAD JŪSŲ PASLAUGOS NAUDOJIMASIS AR NAUDOJIMOSI GALIMYBĖS NEBUVIMAS, YRA ATLIEKAMAS JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. PASLAUGA IR VISI PER JĄ JUMS TEIKIAMI PRODUKTAI BEI PASLAUGOS YRA TEIKIAMI (IŠSKYRUS KAI AIŠKIAI NURODYTA KITAIP) “KAIP YRA” IR “KAIP PRIEINAMA” JŪSŲ NAUDOJIMUI, BET JOKIOS REPREZENTACIJOS, GARANTIJŲ AR BET KOKIŲ SĄLYGŲ, AIŠKIAI PAMINĖTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS AR PREKYBOS SĄLYGAS, PREKYBOS KOKYBĘ, TINKAMUMĄ TAM TIKRAI PASKIRČIAI, TVIRTUMĄ, PAVADINIMĄ IR NEPAŽEIDIMĄ. JOKIAIS ATVEJAIS “OZZO CBD”, MŪSŲ DIREKTORIAI, VADYBININKAI, DARBUOTOJAI, PARTNERIAI, AGENTAI, RANGOVAI, STAŽUOTOJAI, TIEKĖJAI, PASLAUGOS TEIKĖJAI, LICENCIJATAI, PAVELDĖTOJAI AR PASKIRTI ASMENYS NĖRA ATSAKINGI UŽ SUŽEIDIMUS, PRARADIMUS, UŽKLAUSAS, AR BET KOKIA TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄ YPATINGĄ AR PASEKMINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, SANTAUPŲ PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ, KEITIMO IŠLAIDAS AR BET KOKIĄ PANAŠIĄ ŽALĄ, KYLANČIĄ IŠ SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR PAN., KURI GALI KILTI DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS AR PRODUKTAIS, ĮSIGYTAIS NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS. TAIP PAT JIE NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIAS UŽKLAUSAS, SUSIJUSIAS SU JŪSŲ NAUDOJIMUSI PASLAUGA AR BET KOKIU PRODUKTU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, KLAIDAS AR INFORMACIJOS PRALEIDIMĄ TURINYJE, BET KOKIĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS DĖL PASLAUGOS NAUDOJIMO, AR BET KOKIO TURINIO (AR PRODUKTO), PUBLIKUOTI, RODYTO AR KITAIP PADARYTO PRIEINAMU PASLAUGOJE, NET JEIGU BUVO NURODOMOS JŲ GALIMYBĖS. KADANGI KAI KURIUOSE VALSTIJOSE AR JURISDIKCIJOSE NĖRA LEIDŽIAMA DARYTI IŠIMČIŲ ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĖS DĖL IŠ PASEKMIŲ KILUSIOS AR ATSITIKTINĖS ŽALOS, TOKIOSE VALSTIJOSE AR JURISDIKCIJOSE MŪSŲ ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS.

SEKCIJA 14 – KOMPENSACIJA

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksminga „PremiumJane“ ir mus patronuojančias įmones, dukterines įmones, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, internus, darbuotojus, teisių perėmėjus ir perleidėjus dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų honorarus, kuriuos moka trečiosios šalys dėl jūsų Naudojimo sąlygų ar jų įtrauktų dokumentų pažeidimo, arba dėl jūsų įstatymų ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

SEKCIJA 15 – ATSKYRIMAS

Jeigu bet kuris šių Naudojimo sąlygų punktas bus pripažintas neteisėtu, negaliojančiu ar neįmanomu įvykdyti, toks punktas vis tiek bus taikomas tiek, kiek leidžia įstatymai, o dalis, kurios įvykdyti neįmanoma, bus laikoma pašalinta iš šių Naudojimo sąlygų. Toks atvejis neturės įtakos visų kitų punktų galiojimui ir panaudojimui.

SEKCIJA 16 – NUTRAUKIMAS

Jūsų ir mūsų įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo dienos, visais atvejais išliks pasibaigus šios sutarties galiojimui. Šios Naudojimo sąlygos yra galiojančios nebent ir iki to laiko, kai viena iš šalių nutraukia sutartį. Jūs galite nutraukti sutartį dėl Naudojimo sąlygų bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad daugiau nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis. Jeigu, mūsų nuožiūra, jūs nesilaikėte arba mes įtariame, kad jūs nesilaikėte, bet kokių punktų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose, mes taip pat galime nutraukti sutartį bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo, ir jūs liksite atsakingi už visus punktus, pažeistus iki nutraukimo dienos ir jos metu; ir/arba atitinkamai galime uždrausti jums prieigą prie mūsų Paslaugų (arba bet kurios jų dalies).

SEKCIJA 17 – ATSISAKYMAS

Tai, kad mes atsisakome bet kokio termino, sąlygos ar nuostatos, išdėstyto šiose Naudojimo sąlygose, nebus laikoma tolesniu ar besitęsiančiu tokio termino, sąlygos ar nuostatos atsisakymu ar bet kurio kito termino, sąlygos ar nuostatos atsisakymu, o mūsų neįvykdymas, ar vykdymas, ar delsimas įgyvendinti bet kurią šių Naudojimo sąlygų teisę ar nuostatą nėra šios teisės ar nuostatos atsisakymas.

SEKCIJA 18 – REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šios Naudojimo sąlygos taikomos ir aiškinamos pagal Europos Sąjungos įstatymus, neįtakojant jokios pasirinkimo ar įstatymų kolizijos ar normos (Europos Sąjungos ar kitos jurisdikcijos).

SEKCIJA 19 – VISAS SUSITARIMAS

Šios Naudojimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje ar susijusios su Paslauga, yra visas susitarimas ir supratimas tarp jūsų ir mūsų, ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar esamus susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus, sudarytus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurias ankstesnes Naudojimo sąlygų versijas). Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Naudojimo sąlygas neturi būti naudojami prieš jų sudarytoją.

SEKCIJA 20 – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie Naudojimo sąlygas siųskite mums adresu order@ozzocbd.eu